Kværs Kirkegård

Kirkegården ligger rundt om kirken, og skråner ned fra denne. Kirkegården er omkranset af gamle lindetræer og tjørnehække på kampestensdiger. På kirkegården er der mindesten over 37 sogneboere der faldt i krigen 1914-18.

Kværs Kirke i Kværs Sogn otte kilometer vest for Gråsten er en kirke fra omkring år 1150-1200. Den består af et romansk kor og skib samt to tilbygninger fra nyere tid, et gravkapel og et våbenhus på nordsiden af henholdsvis kor og skib. Kirken ligger på en høj banke i den sydlige del af byen. Kirken står hvidkalket med røde tegltage.

Kontakt

Hans-Nicolai