Kirkegårdene

IMG_8757
Gråsten

Kirkegården er taget i brug i 1941. Den er tegnet af arkitekt Johannes Tolde. Kirkegården repræsenterer i det store hele den traditionelle kirkegårdskultur, der giver mulighed for individuel anlæggelse af gravstedet.

Kværs

Kirkegården ligger rundt om kirken, og skråner ned fra denne. Kirkegården er omkranset af gamle lindetræer og tjørnehække på kampestensdiger. På kirkegården er der mindesten over 37 sogneboere der faldt i krigen 1914-18.

100955110_561018824842658_4470068663071801344_n
IMG_8678
Rinkenæs Korskirke

Kirkegården ved Rinkenæs Korskirke har på østsiden en fantastisk udsigt over Flensborg Fjord mod Holnæs.

På vestsiden er den nyere afdeling på kirkegården.

Rinkenæs gl

Kirkegården består af mange gamle og bevaringværdige gravsten. Der er også mindesten for de faldne i 1800-tallets slesviske krige.

IMG_8654
Adsbøl kirkegård
Adsbøl

Kirkegården var fælles for både Adsbøl og Gråsten indtil 1940 hvor Gråsten fik sin egen kirkegård. 1879 blev kirkegården ved Adsbøl kirke for lille og i 1879 blev kirkegården nord for landevejen indrettet. På begge kirkegårde er der både kiste- og urnegravsteder.

Egernsund

Kirkegården ligger smukt placeret med udsigt over Flensborg Fjord ca. 500 meter fra Egernsund Kirke.

Kirkegården blev indviet i 1962 efter tegninger og ideer fra havearkitekt L.P. Junggreen.

IMG_8698